Thommo Manno kultūros centras

Patikima nuoma

Atokiau nuo Nidos gyvenvietės, ant "Uošvės" kalno, stovi dviaukštis, niekuo iš aplinkos neišsiskiriantis Thomo Manno vasarnamis. Vasarnamis buvo pastatytas 1930 metais. Tų pačių metų liepos 16 dieną Thomas Mannas su savo šeima apsistojo šiame namelyje. Rašytojas šioje vasarvietėje praleido tris vasaras (1930 - 1932 m.). Čia gyvendamas jis kūrė "Juozapo istorijas" ir kalbą "Dvasinė rašytojo situacija mūsų laikais", kurią turėjo skaityti Hagoje. Nuo kopos, vadintos "Uošvės kalnu", gali pamatyti atsiveriantį vadinamąjį "Italijos reginį". Thomas Mannas apie jį rašė: "Reginys marių, leidęs vaizduotis, kad esi prie Viduržemio jūros, - tokį įspūdį dar labiau stiprino smėlis. Pietūs šiaurėje, Tonio Kregerio mišinys, nuo seno gerai pažįstamas ir mylimas".


Šiuo metu name vyksta įvairūs kultūriniai renginiai.

Kontaktai, informacija

X