Pilkųjų garnių ir kormoranų kolonija Juodkrantėje

Pilkųjų garnių ir kormoranų kolonija Juodkrantėje - 1

Atnaujinta 2019 m. gruodžio mėn. 08 d.

Juodkrantės pilkųjų garnių ir didžiųjų kormoranų kolonija – didžiausia ir seniausia žinoma šių paukščių perimvietė  Lietuvoje.

Nuo pat ankstyvo pavasario iki vidurvasario verda gyvenimas šiame paukščių mieste.

Kormoranų ir garnių kolonija tapo savotiškais namais ir valgykla daugeliui kitų gyvūnų. Pavasarį į šių paukščių perimvietę kiaušiniauti sulekia būriai vietinių ir atvykėlių varnų.

Ypač vikriai joms sekasi vogti kiaušinius iš gerokai žioplesnių garnių lizdų. Šio verslo sėkmė varnoms, o ir krankliams, garantuota. Anksčiau ar vėliau kieno nors pabaidyti lizdų šeimininkai atidengia dėtis sparnuotiems vagims.

Gegužės, o dar labiau - birželio mėnesį, paukščių kolonijoje lyg restorane puikiai gyvena ten pat urvus išsikasusios lapės. Tuo laiku lizduose dažnai nebeišsilaiko tarpusavyje susipešę jaunikliai, ypač atžagarų būdą turintys garniukai. Žodžiu, šviežia mėsa lapėms krenta tiesiog iš dangaus...

Taip pat ant žemės patenka nemažai jaunikliams į lizdus atneštos žuvies. Tuo pasinaudoja šernai, mangutai ir tos pačios lapės.

Gana uoliai iš kormoranų lizdų iškritusią žuvį renka garniai. Tuo tarpu patys kormoranai, būdami aukščiausios klasės žvejais, niekada nesivargina rinkti savo vaikų išbarstytas žuvis.

Kontaktai, informacija

Tinklalapis
http://www.visitneringa.com/lt